dimarts, 14 d’octubre de 2008

Esperit de Festa 24-02-07

Bon dia.
Dijous passat es va presentar a la veïna població de Mollet el llibre La sardana a Mollet. Un segle d’història, de Consol Garcia-Moreno. L’autora, en aquest treball fet amb rigor i ben documentat, ens fa saber que la presència de la sardana a Mollet ve de lluny, que ja té cent anys d’història. Situa el fet sardanista, els seus inicis, el seu arrelament en la població, la seva presència fins als nostres dies, en el context polític, social i cultural de Mollet i de Catalunya, en cada període significatiu d’aquests cent anys, cosa que facilita la comprensió del perquè la sardana, aquesta dansa i aquesta música pròpia, més que centenària, es manté activa i present en l’activitat festiva i cultural del nostre temps.
Es tracta, doncs, d’un llibre que ens parla de la sardana, sí, però també, d’un llibre que ens parla d’història. Aquest és un element a valorar de manera molt positiva pels qui creiem que la sardana és alguna cosa més que una dansa i una música i que si, en determinades èpoques, aquesta alguna cosa més ha estat el binomi catalanisme-sardanisme, en els temps actuals pot tenir coincidències significatives amb altres moviments actius i presents en la societat multiètnica i multicultural d’avui, com l’ecologisme o el pacifisme, sense deixar de ser un signe d’identitat catalana.
En el darrer capítol, l’autora ens ofereix una realista i acurada anàlisi de la situació actual del sardanisme, fent-se ressò d’algunes iniciatives portades a terme per revitalitzar-lo, evitant, però, caure en el pessimisme que sovint, malauradament i al meu entendre a vegades injustificadament, plana en cert sectors.
En conjunt, doncs, és un llibre molt treballat, que ens explica coses, que analitza situacions i que fa propostes. Un llibre complert, que fa referència a Mollet però d’interès per a tots aquells que estimem la sardana i la seva història.
Cal felicitar la seva autora, la molletana Consol Garcia-Moreno i als seus col·laboradors i desitjar-los l’èxit que la seva bona feina es mereix.
Que tinguin un bon cap de setmana.
Lluís Subirana. Director

Cap comentari: