dijous, 16 d’octubre de 2008

Esperit de Festa 08-03-08

Bon dia.
El Grup d’Informadors sardanistes de Catalunya, a través de la seva col·lecció mos ha editat recentment el seu volum número 26. Es tracta de l’interessantíssim i magnífic treball de Jordi Mestres Bibliografia Sardanista 1850-2007. Com el seu títol indica, l’autor ha recopilat de manera minuciosa i precisa tots els llibres i monografies publicats sobre el tema de la sardana al llarg de 157 anys. Inclou un total de 436 referències amb el títol, autor o autors, editor i any d’edició, mides i característiques de l’edició, número del dipòsit legal i el fons bibliogràfic consultat. Diversos índex, per títol, autors, compositors, músics, cobles, i els fons bibliogràfics: arxius, biblioteques, col·leccions, etc. on es poden consultar els llibres referenciats complementen aquest ingent treball de Jordi Mestres que tots els que estimen la sardana haurien de conèixer i consultar. Fill de Generós Mestres, un gran sardanista de les comarques gironines, Jordi Mestres es va proposar inventariar de manera rigorosa i documentada tota la bibliografia sardanista publicada des d’aquell primer Método per apendrer a ballar sardanas llargas de Miquel Pardas, publicat a Figueres l’any 1850, fins el darrer publicat el 2007, la biografia sardanista de Ramon Ribera Llobet. En total aquest catàleg dóna informació sobre 436 monografies i 134 periòdics i revistes o butlletins d’entitats sardanistes, un fons que, com diu Jordi Mestres, supera de llarg el material bibliogràfic disponible de qualsevol altra dansa popular i tradicional i que evidencia clarament el que la sardana ha representat, i encara representa, pel poble català.
El sardanisme i tots els estudiosos de la sardana i de la cultura tradicional i popular disposen a partir d’ara d’una trilogia que els permet un coneixement profund i detallat a tres nivells principals: els compositors amb el Diccionari d’autors de Riera, Ventura i Serracant; les cobles amb el Diccionari de cobles de Jordi Puerto; i els llibres i revistes publicats amb aquest catàleg bibliogràfic de Jordi Mestres. Sense oblidar els dos volums publicats sobre la història de les colles sardanistes, de Jordi Puerto.
Felicitem-nos tots per disposar d’aquestes eines de consulta i estudi i felicitem Jordi Mestres per aquest gran esforç d’anys de recopilació, de pacient i rigorós treball d’investigació. Aquesta és una nova prova de que la sardana, a més d’una dansa i una música és, també, un referent literari importantíssim. Cal que tots ho tinguem ben present.
Que tinguin un bon cap de setmana.
Lluís Subirana. Director

Cap comentari: