dimarts, 14 d’octubre de 2008

Esperit de Festa 03-03-07

Bon dia.
El suplement Punt de Festa, del diari El Punt, corresponent al 23 de febrer, publicava una extensa i interessant entrevista al nou director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Ramon Fontdevila i Subirana, amb el qual, malgrat la coincidència amb el cognom Subirana, no m’uneix cap parentiu. Nascut a Manresa el 1961, Ramon Fontdevila és llicenciat en filologia catalana, ha estat mestre de català a diversos instituts i sempre ha estat lligat a la cultura i l’associacionisme. Des de 1995 havia estat regidor de Cultura a l’Ajuntament de Manresa en representació d’Esquerra Republicana de Catalunya. Recordar que els seus antecessors van ser Ferran Bello, nomenat pel Partit dels Socialistes de Catalunya i Joan Vidal i Gayolà, que ho havia estat per Convergència i Unió. Tres directors, tres sensibilitats o línies d’actuació diferenciades. Si fem cas del què manifesta a l’entrevista, l’actuació del senyor Fontdevila mereix un marge de confiança. Després, els fets, demostraran la validesa de les seves bones intencions. Vull destacar algunes de les seves manifestacions extretes de l’entrevista. Per exemple, una que diu: “La cultura popular ha de ser eina de cohesió social però també d’orgull i de prestigi, si no, sempre la farem anar amb crossa”. D’acord senyor Fontdevila, comencin doncs per donar-li orgull i prestigi des de les més altes institucions del país i no la marginin dels actes oficials i de les representacions de Catalunya al món com han fet fins ara. Per que, com diu vostè mateix “Quan enviem mostres de cultura a l’exterior hem d’incorporar mostres de cultura popular, si no, sembla que ens amaguem”. Doncs, senyor director, ara té l’oportunitat de demostrar el contrari fent possible que la cobla i la sardana siguin presents a la Fira de Frankfurt on la literatura catalana hi és la convidada. Per acabar, una altra frase extreta de l’entrevista: “Les subvencions han d’anar a propostes concretes i no poden ser sempre per a la mateixa gent i per a les mateixes coses”. Aquí sí que tindrà feina. El pressupost del Centre és només d’uns 13 milions d’euros, comptant amb l’aportació dels fons de les caixes d’estalvi, cosa que representa menys d’un 3% del pressupost del Departament de Cultura que, a la vegada, no arriba al 2 % del pressupost total de la Generalitat.
Desitjo molta sort al senyor Ramon Fontdevila però ja que parla d’orgull i prestigi seria necessari que instés els seus superiors, el govern de Catalunya, a que es prengui seriosament això de la cultura popular, a dotar-la econòmicament i a prestigiar-la institucionalment. Com diuen ara els que manen, volem fets i no paraules.
Que tinguin un bon cap de setmana.
Lluís Subirana. Director

Cap comentari: