dijous, 16 d’octubre de 2008

Esperit de Festa 02-02-08

Bon dia.
El passat divendres 25 de gener es va celebrar l’assemblea de Sabadell Sardanista amb la presència de la junta i d’un fidel grup d’uns 40 socis, habituals seguidors de l’entitat i de l’activitat sardanista. Es van tractar i aprovar unànimement tots els punts inclosos a l’ordre del dia. Dels temes tractats, n’hi ha alguns que mereixen una atenció especial. Per exemple la bona gestió econòmica que va aconseguir anivellar despeses i ingressos i que deixa l’entitat en una sòlida posició econòmica i administrativa. Això avui, amb la retallada de subvencions que ja hem comentat en dies anteriors, no deixa de tenir el seu mèrit.
Una altra cosa a destacar és la magnífica presentació de la memòria d’activitats amb la projecció d’unes diapositives molt ben dissenyades i amb una informació efectista i entenedora. Informació que molt ben impresa va ser lliurada a tots els assistents. És un privilegi que una entitat presenti i lliuri la memòria d’activitats amb la qualitat que ho fa, des d’uns anys ençà, Sabadell Sardanista. Un mèrit que cal atribuir a Francesc Manaut, el qual va rebre la felicitació dels assistents. Felicitació que es va fer extensiva a la Teresa Pujol responsable de l’edició del Portaveu que ha guanyat en disseny i qualitat.
Finalment, en el capítol de la renovació de la junta, cal destacar algunes importants novetats. Han plegat, per causes diverses, Anna Folch i Josep Juval, encara que s’oferiren per seguir col·laborant en temes puntuals. Menció especial al canvi de president. Carme Folch, després de set anys en el càrrec i d’una gran tasca realitzada, tant a nivell de gestió com de representació de l’entitat, ha cedit la presidència a Robert Guillem, persona que coneix bé l’entitat i el sardanisme sabadellenc per haver-hi estat vinculat pràcticament tota la seva vida. Compta amb el recolzament de la junta, com també el de la junta consultiva, per mantenir el bon nivell d’activitats que Sabadell Sardanista està oferint als seus més de 500 socis i a tots els sabadellencs que estimen la sardana i la cultura tradicional i popular catalana.
Des dels nostres programes, Esperit de Festa i Sardanes a Ràdio Sabadell, volem agrair públicament la feina feta a la Carme Folch i felicitar el nou president Robert Guillem, oferint-li el nostre suport i col·laboració.
Que tinguin un bon cap de setmana.
Lluís Subirana. Director

Cap comentari: