dimarts, 13 de gener de 2009

Poema de la setmana 2/2009

Del llibre Des de la intimitat
Il·lustracions de Lídia Guarch
Edicions de Gràfic Set. Sabadell

Escoltant el poeta
Les paraules sortien del vers
igual que coloms missatgers
llançats vers l’horitzó.
Esteses les ales giravoltaven
i, un cop ben orientades,
feien cercle al nostre entorn.
Enmig de la riquesa dels mots
tu i jo,
corpresos per un fregar de dits,
per uns mots a cau d’orella,
per un lleu contacte del cos.
Enmig d’un rosari d’emocions,
tu i jo,
i les grans paraules de sempre:
esperança, realitat, dolor,
nostàlgia, il·lusió, amor...
Enmig d’un silenci ple de paraules,
tu i jo,
evocant sensacions compartides
retíem, amb un picar de mans,
el nostre homenatge al poeta.
I per la força del desig,
els mots tornaven al seu lloc
refent de bell nou el poema,
ara però, amb un nou títol:
El poeta, tu i jo.

Cap comentari: