dilluns, 9 de març de 2009

Esperit de Festa 07-03-09

L’entitat Sabadell, més Música, en el decurs d’una festa sopar a l’Hotel Urpí, va fer el lliurament de la sisena edició del Premi Nacional Agustí Borgunyó. Entre les 14 propostes presentades, el jurat va decidir per unanimitat concedir aquesta distinció a Jordi León i Royo, pedagog, intèrpret, director i compositor, per la seva valuosa aportació a la música per a cobla. Jordi León ha estat un excel·lent mestre dels millors instrumentistes de flabiol del país. La seva trajectòria al servei de la cobla l’ha portat a la direcció de diverses formacions a les quals ha impregnat el seu talent i rigor. També com a compositor ha fet importants aportacions amb la creació d’obres que s’han difós en diversos concerts del país. Nascut a Barcelona el 1952, les primeres nocions musicals les va aprendre del seu avi. A partir dels 15 anys va cursar estudis de solfeig, harmonia i diversos instruments de vent al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on obtingué el títol de professor superior d’oboè. Posteriorment va seguir estudis superiors d’harmonia, contrapunt i instrumentació amb el mestre Manuel Oltra i va assistir a les classes de direcció d’orquestra del mestre Antoni Ros Marbà. El 1970 va iniciar amb Narcís Paulís l’estudi del flabiol que va donar a conèixer com a instrument de concert, posant de manifest unes possibilitats inèdites fins aleshores. El 1977 fundà la classe de flabiol i tamborí al Conservatori Municipal de Barcelona i des de 1989 és professor d’aquest instrument al Conservatoti del Liceu. També va cursar estudis de tible amb Francesc Elias i 'Angel Pont. De la seva trajectòria com a instrumentista en destaquen la seva presència, com a solista de tible, a la cobla La Principal del Llobregat (1975-1979); com a flabiolaire, a la cobla Municipal Ciutat de Barcelona (1978-1988) i, des de 1977, com a instrumentista d’oboè i de flabiol a la Banda Municipal de Barcelona. Ha estat director de la cobla Sant Jordi des de la seva fundació, el 1983, fins el 1990 i del 1993 al 2007. Amb aquesta formació va dur a terme una àmplia tasca de divulgació del gran repertori de música de concert per a cobla, amb la recuperació d’obres inèdites o oblidades i nombroses estrenes, que ha interpretat assíduament a les principals sales de concert de Catalunya i dirigint un bon nombre d’enregistraments de gran contingut musical. Ha estat sovint sol·licitat com a col·laborador en la direcció d’altres prestigioses cobles. Més enllà de les seves tasques musicals, destaquen les nombroses conferències arreu de Catalunya sobre els instruments de la cobla i l’evolució musical de la sardana, col·laboracions amb la Gran Enciclopèdia Catalana i la Revista Musical Catalana, participació en els treballs d’acústica musical de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona, així com assessorament a diversos constructors de flabiols i tamborins. Des del 2004 és col·laborador habitual del Departament de Música Tradicional de l’Escola Superior de Música de Catalunya. I recentment ha assumit la direcció de la nova cobla Maricel, de Sitges. És autor d’algunes composicions de cambra adreçades, generalment, als instruments de vent, com també d’una vintena de sardanes. El 2003 va publicar un extens Mètode de caràcter enciclopèdic que recull la seva experiència pedagògica i tots els seus coneixements a l’entorn del flabiol i el tamborí.
Per a Jordi León la cobla no té secrets i s’hi ha lliurat plenament. Per tot plegat, la concessió d’aquest prestigiós premi que se li ha lliurat és el reconeixement a tota aquesta destacada trajectòria al servei de la música pròpia del país i del seu conjunt instrumental més característic, la cobla. En nom de tot l’equip de l’Esperit de Festa, la nostra més cordial felicitació.
Lluís Subirana. Director