dilluns, 24 de novembre de 2008

Esperit de Festa 22-11-08

Bon dia:

S’ha dit i repetit, en diverses èpoques i circumstàncies, que el moviment associatiu cultural és un element vertebrador de la societat catalana, imprescindible si aquesta societat forma part d’un país sense estat propi. Aquesta força associativa catalana, que no sempre té la presència que li correspon als mitjans de comunicació públics, és molt important i, avui, absolutament imprescindible. Les dades publicades als Fulls de Cultura i Comunicació, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, així ho demostren. Aquesta publicació pretén ser una síntesi de dades i informació relativa a organismes, institucions, activitats i polítiques culturals d’especial rellevància en el seu àmbit, a escala nacional, estatal o internacional. Al número 430, corresponent a aquest mes de novembre de 2008, s’hi publica un detallat estudi sobre les associacions culturals federades a Catalunya com a resultat del recull dels censos de 28 federacions, les quals sumen un total de 3.661 associacions culturals distribuïdes per tot el territori. No dóna el nombre d’associats però com es pot preveure han de ser uns quants milers. La gran majoria de les associacions federades de Catalunya, un 65 %, pertanyen a federacions d’una dimensió important. El grup principal està format per 8 federacions amb una implantació molt potent sobre el territori. I, entre aquestes 8, n’hi ha dues pertanyents a l’àmbit del sardanisme: la Federació Sardanista de Catalunya i la Unió de Colles Sardanistes.
La Federació Sardanista de Catalunya, amb 349 associacions adherides, és la segona en nombre de les 28 federacions culturals recollides, just per darrere de la Federació Catalana d’Entitats Corals, amb 421 adherits i per davant de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya amb 308.
Pel que fa a la Unió de Colles Sardanistes figura en setè lloc, amb 251 colles adherides. Amb aquestes dades, contrastades per un organisme oficial, es demostra que si la Federació Sardanista i la Unió de Colles unifiquessin esforços i formessin part de una sola federació, aquesta seria la més quantiosa de Catalunya en nombre d’associacions adherides. Per copsar millor la dimensió de l’àmbit associatiu sardanista i per activar, una vegada més, la seva autoestima, és bo conèixer altres dades com, per exemple: el 8è lloc de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, amb 236 entitats adherides; el 9è lloc de la Federació de Cors de Clavé, amb 148; el 12è lloc de la Coordinadora de Ball de Bastons, amb 114 i seguida de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires, amb 113; en 18è lloc la Coordinadora de Colles Castelleres, amb 53; en el lloc 23 la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, amb 31; seguida de les Casas Regionales, amb 28; i tanca aquesta classificació en el lloc 28 la Federació de Falcons de Catalunya, amb 6 associacions adherides. Tornant a l’àmbit del sardanisme estic segur que aquestes dades aviat seran contrastades pel pessimisme habitual: “que si hi ha entitats que organitzen poques ballades...” “que hi ha colles sardanistes que s’han quedat amb quadre i que no poden assistir a molts concursos...” etc, etc. No entro a discutir la part de raó que puguin tenir, però els demano que contrastin les dades sardanistes amb les d’altres federacions, que comparin la gent que mouen, els actes que organitzen a l’any, els associats que tenen... etc, etc. I no per conformar-nos amb allò tan típic de consolar-nos perquè n’hi ha que estan pitjor, sinó com a un estímul per seguir lluitant, conscients que som més dels que nosaltres mateixos ens pensem i que si no els veiem potser és que alguna cosa hem de millorar, però la base, l’estructura, aquestes estadístiques demostren que hi és. I un apunt final: m’agradaria veure publicats en aquests Fulls de Cultura i Comunicació els criteris de distribució de subvencions per comprovar si es destinen proporcionalment en funció d’aquestes estadístiques. Seria el més lògic, no creuen?
Que tinguin un bon cap de setmana.
Lluís Subirana. Director

Cap comentari: