dissabte, 27 de desembre de 2008

Esperit de Festa 27-12-08

Bon dia.
A punt d’acabar aquest any sardanista 2008 és oportú de fer un breu repàs estadístic a l’activitat desenvolupada al llarg de l’any per tal d’avaluar, com ja vaig fent els darrers anys, el nombre d’actes organitzats, prenent com a referència les dades facilitades per Infosardana. Insisteixo que les dades són extretes d’aquesta circular informativa que ens facilita l’ACF Barcelona, editada en conveni amb la Federació Sardanista de Catalunya, sota la coordinació del Grup d’Informadors Sardanistes de Catalunya i dirigida per Antoni Anguela. Aquesta circular ens arriba als informadors puntualment cada mes amb tots els actes programats que les diferents organitzacions li han fet arribar abans del dia 20 de cada mes. És possible, per tant, que les dades a les que em referiré hagin estat lleugerament augmentades a causa d’activitats no comunicades però, en un 99%, les xifres a comentar són fiables i serveixen de referència.
Amb un total de 3.050 actes registrats sobre els 3.088 de l’any anterior, podem constatar que durant l’any 2008 s’han comptabilitzat 38 activitats menys que el 2007, o sigui, aproximadament un 1% menys, motivat bàsicament pel descens experimentat pels concursos de colles sardanistes. Sense comptabilitzar els concursos i els ballets, la resta d’activitats: ballades, aplecs i concerts, amb lleus diferències entre elles, en total sumen pràcticament el mateix: 2.934 el 2008 contra les 2.942 de l’any 2007. O sigui, una mínima diferència de 8 actes menys en relació a l’any anterior. En la valoració d’aquestes dades que feia l’any passat deia que l’any Joaquim Serra havia estat positiu per a un millor coneixement de l’obra d’aquest autor però que no havia comportat més activitat concertística. I comentava que tot feia pensar que el 2008, amb l’any Manuel Saderra Puigferrer, podria passar el mateix. I, efectivament, així ha estat. S’ha parlat molt de l’any Manuel Saderra Puigferrer, a Banyoles s’han fet una sèrie d’actes molt importants, però el nombre de concerts ha continuat a la baixa: 235 l’any 2007, contra els 207 de l’any 2008.
A aquesta activitat general cal afegir-hi, igual que l’any passat, els enregistraments discogràfics, l’edició de llibres, les conferències, els cursets i la continuada distribució de revistes i butlletins habituals del sector. El cens de cobles es manté estable, amb la recent aparició d’alguna de nova, els compositors no paren de compondre i els principals certàmens i premis musicals es continuen celebrant. Com deia també l’any passat, la promoció pública d’aquesta activitat als mitjans de comunicació de més difusió continua essent marginal cosa que fa més meritòria la continuïtat d’aquest alt nombre d’actes i la seva pervivència. Pel que fa als índex d’assistència, insisteixo a dir que la manca de dades no permet una comparació fiable tot i la percepció generalitzada que èpoques passades eren millors. Malgrat això, he tingut l’oportunitat d’assistir al llarg de l’any a diversos indrets on l’assistència ha estat molt nombrosa, degut a que les característiques particulars del lloc o la singularitat i complements de l’acte organitzat han aconseguit atreure l’interès dels sardanistes. En resum, aquestes estadístiques ens indiquen que, un any més, l’activitat sardanista es manté estable aquests darrers anys i que tot fa suposar que així serà al llarg d’aquest nou any sardanista que estem a punt d’iniciar.
Que tinguin un bon cap de setmana i un feliç any 2009.
Lluís Subirana. Director

Cap comentari: