diumenge, 4 de novembre de 2012

Apunts d'història. Esperit de Festa. Emissió 3-11-2012

Recordant Vicenç Bou i les seves sardanes més representatives
Avui El saltiró de la cardina una composició de 1912

L’any 1912 Vicenç Bou va estrenar, a més d’El saltiró de la cardina, les sardanes Aucellada, L’alegria del poble, Plor d’enyorança, Illa deserta, Rialles de bohèmia, Cor sobre cor i Aureneta, unes composicions que amb els anys han resultat gairebé totalment desconegudes pel sardanisme.
Per contra, El saltiró de la cardina tant en la versió orquestral com coral forma part, com escriu Oriol Oller, d’aquelles melodies de Bou clares, netes, fàcilment identificables, que traspuen sensibilitat i vitalitat. Al meu entendre, diu l’Oriol, hi ha un fet clau: es poden cantar. És a dir, que estan construïdes en una tessitura adequada a la veu humana. Però hi ha un aspecte que potser no se n’ha parlat gaire, la narrativa. La capacitat de tenir un discurs, i sobretot els moments de pausa; el saber gestionar el discurs per captar l’atenció de l’oient.
El saltiró de la cardina es va popularitzar de gran manera a partir de la lletra que el 1915 va escriure Josep Maria Francès, que com ja hem esmentat en programes anteriors, va ser el primer a posar lletra a les sardanes de Vicenç Bou, fins que per problemes polítics es va haver d’exiliar durant la guerra civil espanyola. Això va fer possible que les versions corals els anys 20 i 30 del segle passat fossin interpretades per artistes de cuplet com Raquel Meller, La Goyita, Pepeta Iris o Mercè Seròs, fet que va contribuir moltíssim a la seva popularitat. Altres cantants, com Emili Vendrell o Conxita Panedés també van incloure versions de les sardanes de Vicenç Bou en el seu repertori.
El saltiró de la cardina també ha estat incorporada al repertori dels Cors de Clavé, a diversos grups d’havaneres i, segons cita Robert Roqué, també en espectacles i pel·lícules com Una aventura para dos i a l’adaptació cinematogràfica de la novel·la Solitud de Víctor Català.
Al llarg d’aquests cent anys des de la seva estrena s’han fet moltíssims enregistraments discogràfics, tant en la versió orquestral com coral.

Cap comentari: